Vrienden van het Flevopark

De Vereniging

Vereniging en bestuur

De Vereniging staat geregistreerd bij de KvK onder nr. 60158247.

Bestuur

De Vereniging Vrienden van het Flevopark heeft een onbezoldigd bestuur dat momenteel bestaat uit de volgende leden:

  • Reinout Koperdraat (Secretaris)
  • Rens van der Linden (Voorzitter en waarnemend penningmeester)

We zijn op zoek naar leden die ons bestuur komen versterken!

Initiatief.

Het initiatief om een Vereniging Vrienden van het Flevopark te vormen werd in het voorjaar van 2013 genomen door Jikke Veltman, Wendela Gevers Deynoot en Goos van der Sijde. In september 2013 kwam voor het eerst een bredere groep parkenthousiastelingen bijeen om de initiatiefgroep te vormen. Naast de eerder genoemde personen traden Gina Houwer, Lia de Lange en Peter Hendriks toe tot deze groep.

Uit deze initiatiefgroep is in januari 2014 een bestuur aangewezen: Goos van der Sijde (voorzitter), Lia de Lange (secretaris) en Peter Hendriks (penningmeester). Later trad ook Gina Houwer als algemeen bestuurslid toe (ledenadministratie). In januari 2014 zijn de statuten opgesteld. In oktober 2014 zijn de statuten door de eerste algemene ledenvergadering geaccordeerd en vervolgens in februari 2015 bij de notaris vastgesteld.

 

lees verder onder subpagina’s

statuten

visie

lid worden