Vrienden van het Flevopark

Historie

Startbijeenkomst

Op zaterdag 5 april 2014 vond de zeer goed bezochte startbijeenkomst van de Vrienden van het Flevopark plaats bij het Proeflokaal ’t Nieuwe Diep. Daaraan voorafgaand liepen we in twee groepen door het park met een parkrondleiding over historie, natuur en cultuur.

> foto’s van startbijeenkomst

Op de bijeenkomst zijn wensen t.a.v. het park besproken.

Brochure over Flevopark uit 1992

Al eerder hielden omwonenden zich met het park bezig. In 1992 verscheen het boekje Flevopark, combinatie van stadspark en natuurgebied, uitgave van toenmalig Stadsdeel Zeeburg. Aanleiding was de renovatie van het park begin jaren negentig. Zowel buurtbewoners als ambtenaren werkten aan de publicatie mee.

Aangezien het boekje al lang niet meer te krijgen is, is een deel van de inhoud in 1996 op internet gezet: www.flevopark.nl De soortenlijsten geven een aardige indruk van de dieren die hier voorkomen, maar zijn wel verouderd. De filosofie achter het park – stadspark én natuurgebied – staat nog steeds recht overeind. In de stad Amsterdam scoort het Flevopark hoog als het om biodiversiteit gaat. Zie ook de pagina over biodiversiteit van het Flevopark.