Vrienden van het Flevopark

Historie

Flevopark: Stadspark en Natuurgebied

Over de historie van een bijzonder park in Amsterdam-Oost.

In 1992 verscheen het boekje ‘Flevopark, Combinatie van Stadspark en Natuurgebied’, uitgave van toenmalig Stadsdeel Zeeburg n.a.v. de renovatie van het park begin jaren ’90. De hoofdstukken over historie en natuur zijn door ondergetekende geschreven. Aangezien het boekje al lang niet meer te krijgen is, heb ik een deel van de inhoud in 1996 op internet gezet. Deze website is nog steeds te bekijken.  De soortenlijsten geven een aardige indruk van de dieren die hier voorkomen, maar zijn wel verouderd. De filosofie achter het park – stadspark én natuurgebied – staat echter nog steeds recht overeind. In de stad Amsterdam scoort het Flevopark hoog als het om biodiversiteit gaat. Zie ook de website gemeente over de biodiversiteit van Amsterdam.   

Goos van der Sijde