Vrienden van het Flevopark

Lid worden

Het mooie en natuurlijke Flevopark aan de oostkant van Amsterdam kent sinds 2014 een Vriendenvereniging. Doel is invloed uitoefenen op het gemeentelijke beleid rond het park, beschermen en versterken van het natuurlijke karakter en het organiseren van activiteiten als natuurexcursies. Een hoogtepunt was de viering van het 85-jarig bestaan van het park in september 2016, kijk op deze pagina voor foto’s van de feestelijkheden.

Lid worden kan door jaarlijkse overmaking van minimaal 10 euro naar reknr. NL10 ASNB 8804 6950 56 t.n.v. Vereniging Vrienden van het Flevopark, Amsterdam o.v.v. contributie en jaartal. Stuur daarnaast s.v.p. een mail naar flevoparkvriend@gmail.com met uw adresgegevens.

Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met uw gegevens. Hoe wij dat doen kunt u lezen in het .Privacy Reglement VVF dat is opgesteld volgens richtlijnen uit de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)

Door lid te worden steunt u het werk van de Vereniging Vrienden van het Flevopark. Op de pagina’s visie en statuten leest u meer over de achtergrond daarvan.