Vrienden van het Flevopark

Vriend worden

Het mooie en natuurlijke Flevopark aan de oostkant van Amsterdam kent sinds 2014 een Vriendenvereniging. Doel is invloed uitoefenen op het gemeentelijke beleid rond het park, beschermen en versterken van het natuurlijke karakter en het organiseren van activiteiten als natuurexcursies. Door lid te worden steunt u het werk van de Vereniging Vrienden van het Flevopark. Op de pagina’s visie en statuten leest u meer over de achtergrond daarvan.

Vriend worden kan door jaarlijkse overmaking van minimaal €10 naar: 

NL10 ASNB 8804 6950 56
t.n.v. Vereniging Vrienden van het Flevopark, Amsterdam
o.v.v. contributie en jaartal

Vult u daarnaast alstublieft onderstaand formulier in. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met uw gegevens. Hoe wij dat doen kunt u lezen in het Privacy Reglement VVF dat is opgesteld volgens richtlijnen uit de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

lid worden