Vrienden van het Flevopark

Welkom bij de Vrienden van het Flevopark

Doelstelling Vrienden van het Flevopark

Het mooie en natuurlijke Flevopark aan de oostkant van Amsterdam kent sinds 2014 een Vriendenvereniging. Doel is invloed uitoefenen op het gemeentelijke beleid rond het park, beschermen van het natuurlijke karakter en het organiseren van activiteiten als natuurexcursies.

Lid worden kan door overmaking van minimaal 5 euro naar reknr. NL10 ASNB 8804 6950 56 t.n.v. Vereniging Vrienden van het Flevopark, Amsterdam o.v.v. Contributie. Stuur daarnaast s.v.p. een mail naar flevoparkvriend@gmail.com met uw adresgegevens. Voor meer informatie hierover zie deze pagina.

Kaukasische vleugelnoot