Vrienden van het Flevopark

Biodiversiteit

Het Flevopark is misschien wel een van de meest bijzondere parken van Amsterdam. Het is een stadspark met een rijke natuur. Als we op de kaart Hoofdgroenstructuur van Amsterdam kijken, dan zien we dat het Flevopark zien we dat het onderdeel is van de ecologische zone.

Dieren en planten

Het park is gekoppeld aan de blauwe zone van de Diemerzeedijk en het Diemerpark, en zeer belangrijk voor de ecologische structuur. Het heeft bovendien een zeer hoge biodiversiteit. Als je op de kaart op de kilometerhokken van het park klikt, is er zelfs sprake van 19 beschermde diersoorten (noordelijke deel, inclusief Flevoparkbad) en 14 (zuidelijk deel park). Dat is een unieke score als je naar heel Amsterdam kijkt. Het Flevopark maakt dan ook niet voor niets onderdeel uit van de ecologische hoofdgroenstructuur.

Toelichting van de stadsecologen bij de kaart: De ecologische structuur verbindt de groene gebieden met elkaar en vergroot daarmee het leefgebied voor dier- en plantensoorten. De Amsterdamse ecologische structuur betreft een netwerk van zowel grote als kleine `groene` en `blauwe` gebieden en maakt het verbindende groene netwerk binnen de stad en de verbinding met het omringende landschap zichtbaar en is essentieel voor de biodiversiteit.

Wetenschappelijk onderzoek / Taxion Expeditie

In de zomer van 2022 was het Flevopark onderdeel van het onderzoek naar de biodiversiteit in de Diemerscheg. (Zie onderstaand het eindverslag)