Vrienden van het Flevopark

Visie

Visie van de Vrienden op het Flevopark

Het Flevopark is een prachtig natuurlijk park in Amsterdam-Oost. Het ligt aan de rand van de Indische Buurt, tussen de Joodse Begraafplaats en het Nieuwe Diep. Deze oude begraafplaats, het Flevoparkbad en het terrein van Jeugdland+tennisclub maken ecologisch gezien (en ook gevoelsmatig) deel uit van het Flevopark. Wij zien het park en omgeving als een samenhangend geheel van groen en water. De Vrienden richten zich op het versterken en behouden van de bijzondere waarden van het Flevopark en omgeving in Amsterdam-Oost. We zijn ervan overtuigd dat je als stadsbewoner dichtbij waar je woont rust en natuurlijkheid moet kunnen ervaren als contrast met de drukke stad. Het Flevopark is daar bij uitstek dé plek voor.

Belangrijk vinden we ook het behoud van het park als historisch en cultureel erfgoed, en de sociale- en buurtfunctie van het park. We zien het park als een plek waar kleinschalige evenementen en activiteiten kunnen plaatsvinden die passen bij de schaal en het natuurlijke karakter van het park.

Een van de aanleidingen om een officiële vereniging op te richten is de discussie vanaf 2013 om wellicht ook in het Flevopark zeer grote evenementen toe te laten. Om onze stem als belanghebbende te kunnen laten horen, voelden we de noodzaak om een officiële vereniging op te richten. Dat is nodig om bezwaar te kunnen maken als er ongewenste ontwikkelingen zouden komen. Als gewone buurtbewoner ben je namelijk niet belanghebbend, omdat je te ver weg woont. Dan telt je mening niet. Als Vriendenvereniging heb je wel recht van spreken.

De Vrienden hebben geprobeerd de komst van grote, besloten festivals tegen te houden door in te spreken bij vergaderingen van de bestuurscommissie van Stadsdeel Oost en de gemeenteraad, door bezwaarschriften te schrijven en actief te lobbyen voor behoud van het karakter van dit mooie, natuurlijke park. Dat is helaas niet (helemaal) gelukt, hoewel we wel bereikt hebben dat er niet meer dan 1 groot, besloten festival (max 15.000 bezoekers) plaats mag vinden, en wel alleen buiten het broedseizoen.

De Vereniging Vrienden van het Flevopark wil ook plannen maken om het natuurlijk karakter van het park te versterken. En we willen graag meepraten over het beheer van het park. Hoe kan het park nog mooier worden, hoe kunnen we ervoor zorgen dat nog meer vogels en andere dieren in het park komen, en welke activiteiten passen wel en niet in het park?

Beleidsplan
In het Beleidsplan 2015-2020 staan de belangrijkste punten waarvoor de Vrienden zich de komende tijd inzetten op een rij. U kunt het hier downloaden:  beleidsplan VVF 2015-2020.