Vrienden van het Flevopark

Welkom bij de Vrienden van het Flevopark

Het mooie en natuurlijke Flevopark aan de oostkant van Amsterdam kent sinds 2014 een Vriendenvereniging. Doel is invloed uitoefenen op het gemeentelijke beleid rond het park, beschermen van het natuurlijke karakter en het organiseren van activiteiten als natuurexcursies. Lees hier hoe u lid kunt worden.

In verzet tegen rampzalig plan hellingbaan

In oktober hadden we een goedbezochte actie tegen de tweede hellingbaan die het stadsdeel in het Javaplantsoen wil aanleggen. Bijna de hele groenstrook moet daarvoor gekapt worden: niet alleen tien bomen, maar ook een heleboel struiken. Veel Vrienden hebben stadsdeelbestuurder Rick Vermin ook rechtstreeks benaderd met protestmails en tweets. Als gevolg daarvan hebben de Vrienden nu morgen een overleg met Vermin. Hopelijk bereiken we iets! (foto Anita Neefjes)

Klik op de foto voor een filmpje van Lyk Burggraaff van onze actie.

Lees hier een beknopte samenvatting van onze argumenten.
Meer details over gemeentelijk plan en ons plan: https://vriendenvanhetflevopark.nl/?p=1468
Wil je helpen met de actie, mail naar flevoparkvriend@gmail.com

Nieuw bestuur

Op de Algemene Ledenvergadering van 8 september 2020 is een nieuw bestuur gekozen. Goos van der Sijde, zes jaar lang de trekker van de VVF, zwaaide af. Gelukkig blijft hij betrokken bij de vereniging. Daarnaast traden af Lia de Lange en Antoinette Rodewijk. Het nieuwe bestuur bestaat uit Wieteke Drummen (voorzitter), Reinout Koperdraat (secretaris), Hansje Galesloot (penningmeester) en Rens van der Linden (algemeen bestuurslid). Als je contact met het bestuur wil opnemen: Reinout Koperdraat, 06-40751526 of flevoparkvriend@gmail.com