Vrienden van het Flevopark

Welkom bij de Vrienden van het Flevopark

 

Doelstelling Vrienden van het Flevopark

Het mooie en natuurlijke Flevopark aan de oostkant van Amsterdam kent sinds 2014 een Vriendenvereniging. Doel is invloed uitoefenen op het gemeentelijke beleid rond het park, beschermen van het natuurlijke karakter en het organiseren van activiteiten als natuurexcursies. Een hoogtepunt was de viering van het 85-jarig bestaan van het park in september 2016, kijk op deze pagina voor foto’s van de feestelijkheden.

Lid worden kan door overmaking van minimaal 5 euro naar reknr. NL10 ASNB 8804 6950 56 t.n.v. Vereniging Vrienden van het Flevopark, Amsterdam o.v.v. Contributie. Stuur daarnaast s.v.p. een mail naar flevoparkvriend@gmail.com met je adresgegevens.

Vleermuizenexcursie in Flevopark 24 augustus
Tijdens de Internationale Nacht van de Vleermuis op vrijdag 24 augustus gaan we deze bijzondere nachtdieren zoeken in het Flevopark. Van 21.00 tot 23.00 uur maken we een wandeling door het donker wordende park. Spannend! Het Flevopark is nagenoeg vrij van kunstlicht, waardoor vleermuizen hier graag vertoeven. Deze vliegende zoogdieren oriënteren zich via hoge, voor ons onhoorbare geluidjes en maken als het ware een geluidbeeld van de omgeving. Ze vangen zo ook insecten tijdens hun vlucht. Via een zogeheten batdetector worden tijdens de excursie deze geluiden voor ons mensen hoorbaar gemaakt. Elke vleermuizensoort heeft een apart geluid, dus daar kun je ze aan herkennen. Tijdens de wandeling zullen we waarschijnlijk de meest voorkomende soorten vleermuizen waarnemen, zoals gewone dwergvleermuis, laatvliegers, rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis, maar mogelijk ook voor Amsterdam zeldzame soorten zoals de watervleermuis.
Excursieleider is vleermuizenspecialist Fons Bongers van de KNNV. Verzamelen om 21.00 uur bij de ingang van het Flevoparkbad. Deelname is gratis. Op de foto de Gewone Dwergvleermuis – fotograaf Rene Janssen

Kaukasische vleugelnoot