Vrienden van het Flevopark

Welkom bij de Vrienden van het Flevopark

 Excursie & Inventarisatie korstmossen, zondag 17 juni 2018

Korstmossenkenner Henk Timmerman neemt u mee door het Flevopark voor een introductie in de soms onzichtbare, maar door een loep zeer verrassend ogende wereld van de korstmossen. Korstmossen zijn niet alleen mooie en bijzondere organismen, maar kunnen ons ook veel vertellen over luchtkwaliteit en klimaatverandering. Na de excursie, die ongeveer anderhalf uur duurt, zal het Flevopark worden onderzocht om voor het eerst de korstmosflora van dit park uitvoerig te inventariseren. Wie dat wil, kan zijn net opgedane kennis dan meteen in praktijk brengen. Voor loepjes wordt gezorgd, maar neem uw eigen loepje mee als u dat heeft.

Start: 11.00 uur bij de ingang van het Flevoparkbad. Deelname gratis, opgave niet nodig.

Doelstelling Vrienden van het Flevopark

Het mooie en natuurlijke Flevopark aan de oostkant van Amsterdam kent sinds 2014 een Vriendenvereniging. Doel is invloed uitoefenen op het gemeentelijke beleid rond het park, beschermen van het natuurlijke karakter en het organiseren van activiteiten als natuurexcursies. Een hoogtepunt was de viering van het 85-jarig bestaan van het park in september 2016, kijk op deze pagina voor foto’s van de feestelijkheden.

Lid worden kan door overmaking van minimaal 5 euro naar reknr. NL10 ASNB 8804 6950 56 t.n.v. Vereniging Vrienden van het Flevopark, Amsterdam o.v.v. Contributie. Stuur daarnaast s.v.p. een mail naar flevoparkvriend@gmail.com met je adresgegevens.