Vrienden van het Flevopark

Welkom bij de Vrienden van het Flevopark

Het mooie en natuurlijke Flevopark aan de oostkant van Amsterdam kent sinds 2014 een Vriendenvereniging. Doel is invloed uitoefenen op het gemeentelijke beleid rond het park, beschermen van het natuurlijke karakter en het organiseren van activiteiten als natuurexcursies. Lees hier hoe u lid kunt worden.

In verzet tegen rampzalig plan hellingbaan, doe mee!

Vrijdag 16 oktober om 16.00 uur voeren we actie!
(demonstreren mag in coronatijd, mits anderhalve meter afstand wordt gehouden)

Stadsdeel Oost wil de toegang tot het Flevopark vanaf het Javaplantsoen verbeteren, met name voor ouderen en rolstoelgebruikers. Maar het huidige plan voor een nieuwe hellingbaan betekent omhakken van tien gezonde bomen. Plus dat een nieuwe hellingbaan aan de andere kant van de trap wordt aangelegd terwijl de oude blijft liggen. Een verdubbeling van de hoeveelheid beton dus. Landschapsontwerper Luc Lefevre heeft samen met de Vrienden van het Flevopark een mooi, degelijk plan ontworpen dat ruim de helft goedkoper is en dat al deze nadelen niet heeft. In dit plan wordt gewoon de bestaande hellingbaan aangepast. In de inspraakprocedure is ons plan op niet-kloppende technische argumenten terzijde geschoven. Daarom nu deze actie. De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren steunt ons en zal ook aanwezig zijn. Kom vrijdag naar het Javaplantsoen! Verzamelplek bij de ‘plek des onheils’, nabij het viaduct onder de Zuiderzeeweg.

Lees hier een beknopte samenvatting van onze argumenten.
Meer details over gemeentelijk plan en ons plan: https://vriendenvanhetflevopark.nl/?p=1468
Wil je helpen met de actie, mail naar flevoparkvriend@gmail.com

Nieuw bestuur

Op de Algemene Ledenvergadering van 8 september 2020 is een nieuw bestuur gekozen. Goos van der Sijde, zes jaar lang de trekker van de VVF, zwaaide af. Gelukkig blijft hij betrokken bij de vereniging. Daarnaast traden af Lia de Lange en Antoinette Rodewijk. Het nieuwe bestuur bestaat uit Wieteke Drummen (voorzitter), Reinout Koperdraat (secretaris), Hansje Galesloot (penningmeester) en Rens van der Linden (algemeen bestuurslid). Als je contact met het bestuur wil opnemen: Reinout Koperdraat, 06-40751526 of flevoparkvriend@gmail.com