Vrienden van het Flevopark

Welkom bij de Vrienden van het Flevopark

 luchtfoto FP

Het mooie en natuurlijke Flevopark aan de oostkant van Amsterdam kende tot enkele jaren geleden nog geen officiële Vriendenvereniging zoals veel andere Amsterdamse parken. Omdat er veel nieuwe ontwikkelingen zijn die het park kunnen raken, vonden actieve bewoners uit Oost het tijd worden om de handen ineen te slaan en de toen bestaande ‘werkgroep Flevopark’ om te vormen tot een vereniging. Doel is het invloed uitoefenen op de ontwikkelingen in en rond het park, het beschermen van het natuurlijke karakter van het park, en het organiseren van activiteiten – zoals natuurexcursies – die passen bij het karakter van het Flevopark. Een hoogtepunt in het nog korte bestaan van de Vereniging  was de viering van het 85-jarig bestaan van het park in september 2016,  met tal van activiteiten, rondleidingen en natuurexcursies (zie link hiernaast).  Ook in het Jaarverslag van 2016 kunt u er meer over lezen.

Word lid 

Als je een regelmatige bezoeker bent van het park en de mooie natuur en de rust waardeert, kun je je opgeven als lid via een mail naar info@vriendenvanhetflevopark.nl De contributie bedraagt minimaal 5 euro per jaar. Graag overmaken op rek. nr NL10 ASNB 8804 6950 56 t.n.v. Vereniging Vrienden van het Flevopark, Amsterdam ovv Contributie VVF. Een hogere bijdrage is zeer welkom.

Op 5 april 2014 vond de succesvolle startbijeenkomst plaats op het zonovergoten terras van het oude gemaal (nu Proeflokaal ’t Nwe Diep).