Vereniging Vrienden van het Flevopark

voor een natuurlijk Flevopark met kleinschalige activiteiten

Welkom bij de Vrienden van het Flevopark 

Het mooie en natuurlijke Flevopark aan de oostkant van Amsterdam kende tot begin 2014 nog geen officiële Vriendenvereniging zoals veel andere Amsterdamse parken. Omdat er veel nieuwe ontwikkelingen zijn die het park kunnen raken, vonden actieve bewoners uit oost het tijd worden om de handen ineen te slaan en de bestaande 'werkgroep Flevopark' om te vormen tot een vereniging. Doel is het invloed uitoefenen op de ontwikkelingen in en rond het park, het beschermen van het natuurlijke karakter van het park, en het organiseren van activiteiten - zoals natuurexcursies - die passen bij het karakter van het Flevopark.

Als u een regelmatige bezoeker bent van het park en de mooie natuur en de rust waardeert, kunt u zich opgeven als lid via het 'contactformulier'. De kosten van een lidmaatschap voor een jaar bedragen minimaal 5 euro, meer is welkom. Graag het lidmaatschapsgeld overmaken op banknummer NL10 ASNB 8804 6950 56 t.n.v. Vereniging Vrienden van het Flevopark, Amsterdam onder vermelding van Contributie VVF. 

  • Door lid te worden onderschrijft u de doelstellingen van de vereniging. U kunt die nalezen onder het hoofdje 'Statuten' op www.flevopark.nl  - Daar ook meer over de verenigingsactiviteiten én de geschiedenis van het park.
  • Ga voor actueel nieuws over het Flevopark naar de Facebookpagina van de Vrienden van het Flevopark