Vrienden van het Flevopark

No Art – No Way!

OPEN BRIEF

AAN BURGEMEESTER HALSEMA

Geachte burgemeester Halsema,

Wij wenden ons tot U met het dringende verzoek om de vergunningsverlening ten aanzien van het voorgenomen tweedaagse No-Art-Festival in het Flevopark (23/24 juni) ondubbelzinnig tegen te houden.

Op dit moment van schrijven is de vergunningsaanvraag door Stadsdeel Oost nog niet afgegeven.

De portefeuillehouder Vergunningen, Carolien de Heer (tevens DB-voorzitter Stadsdeel Oost) stelt, tegen het advies van de Stadsdeelcommissie-Oost (23 mei) geen grond te zien om deze vergunningsverlening nog te kunnen weigeren.

Wij zijn van mening dat het houden van grootschalige mega-commerciële festivals in het broedseizoen verboden is krachtens de nationale Natuurbeschermingswet. Uitdrukkelijk sluit het gemeentelijk Locatieprofiel-Flevopark een tweedaags grootschalig festival binnen het broedseizoen uit.

De door de Natuurtoets (TAUW) voorgestelde voorzorgsmaatregelen zijn naar onze inschatting praktisch volstrekt niet adequaat en onuitvoerbaar – derhalve een dubieus doekje voor het bloeden.

Wij zijn daarbij zeer ontsteld over het ontbreken van ook maar enige informatie en overleg richting de omwonenden en Jeugdland en tennisvereniging Tie-Breakers en Proeflokaal Het Nieuwe Diep.

Bovendien vernamen wij dat de Handhaving na sluitingstijd überhaupt niet na 23:00 u. actief is. U kunt zich de mogelijke nachtelijke taferelen zonder veel fantasie zelf zeer goed voorstellen, lijkt ons.

Overigens vinden wij dat grote massa-evenementen in stadsparken uitgesloten dienen te worden.

Wees wijs en herstel deze bestuurlijke dwaling van Stadsdeel Oost tijdig – nu het nog kan.

Met veel dank voor Uw aandacht en een welgemeende groene groet,

Hoogachtend,

Bestuur vereniging Vrienden van het Flevopark