Vrienden van het Flevopark

Nieuwsbrief – februari 2021

ACTIE VOOR VERGROENING PARK-ENTREE


Amper geïnstalleerd als nieuw bestuur… of we stonden al voor een klein dilemma: verheffen  we nog één keer onze stem rond het onzalige (iets aangepaste) stadsdeelplan dat moet voorzien in een volslagen nutteloze en peperdure extra “hellingbaan”, rechts naast de trap aan de park-entree aan het Javaplantsoen? Of laten we dit zwijgend over onze kant gaan? We besloten tot het eerste: een snelle actie om onze stem alsnog één keer te laten horen. We misten immers als VvF in het eerdere informatie- en inspraaktraject al enkele boten. De formele besluitvorming was dus helaas al achter de rug, de kapvergunning voor tien bomen (en struiken) reeds verleend en tot uitvoering van de werkzaamheden besloten – via een raamovereenkomst met de bekende vaste groen- en straatwerkmoloch Heijmans. Niks meer aan te doen…

De kap vond inmiddels plaats (begin januari) en die tweede “hellingbaan” is nu zowat klaar. Helaas pindakaas.


WAT WIJ DEDEN


Een wat schuchter gesnuffel namen we al waar vóór Kerst: aan de bestaande afrit (links van de trap) schoof men wat tegels heen en weer, blijkbaar om oneffenheden glad te strijken. Pal aan de overkant groef men een kuil – magisch genoeg exact op de plek waar wij een groot info-actiepaneel in de grond hadden gezet tijdens onze openluchtmeeting (zie link naar actievideo hieronder). Ons bord stond opeens naast die metersdiepe kuil. De symboliek van dit tafereel laten we graag over aan uw eigen fantasie. We hebben in elk geval de foto’s nog! En met toestemming van de Groenploeg mocht ons paneel toch nog enkele weken langer blijven staan nadat deze parkwerkers zich vriendelijk hadden verbaasd over onze wonderbaarlijke houten creatie. Onze info is goed gelezen door de voorbijgangers. Wethouder Rick Vermin kreeg stevig op zijn lazer via een mailbombardement door talloze boze bewoners en parkgenieters, waartoe wij hadden opgeroepen. Maar het mocht niet baten. Een laatste serieuze, moedige poging door onze voorzitter Wieteke van Drummen om Vermin omzichtig op een ander pad te loodsen naar een integrale, fraaie en groenere aanpak van het versteende Javaplantsoen-als-geheel zou deze stugge bestuursregent niet vermurwen. “Dan zijn we tien jaar verder!” schamperde hij. En er was nú een budget. Het ging dus weer… om geld.

Klik hier voor de Oost On Line-video van onze openbare actiemeeting! (Prod.: Lyk Burggraaf, 3,28 min.) 
https://youtu.be/3wLbBt


WAAR DRAAIDE HET OM?


* Een facelift van deze parktoegang kan op zich geen kwaad.

* Maar het stadsdeel koos voor een tweede hellingbaan, rechts van de trap.

* De bestaande hellingbaan (steil en smal) blijft dan gewoon liggen.

* Die nieuwe hellingbaan is heel lang en eindigt haaks op het bestaande voetpad: zeer gevaarlijk.

* Het kostte tien bomen en bovendien veel struiken (vanwege de “veiligheid”).   

* Er ontstond een gat in de bosschage, waardoor nu het verkeerslawaai van de drukke Zuiderzeeweg storend zicht- en hoorbaar is.

* Herplant is ons beloofd, maar – zoals altijd bij onze gemeente – onzeker.   

* Verreweg de meeste ouderen van het Flevohuis gebruiken deze ingang helemaal niet om van ons mooie park te genieten.

* De gemeente dweept met “vergroening” van Mokum: maar onze eigen wethouder Rick Vermin (GroenLinks) plaatste deze extra “hellingbaan” zelf op de GL-website als een voorbeeld van gezonde bewonersparticipatie. Er komen verkiezingen aan, nietwaar…? 

* Onze landschapsarchitect Luc Lefèvre kwam al ruim een jaar geleden met een deskundig, adequaat en goedkoper alternatief, mét een recente variant: verbetering van de bestaande hellingbaan op links, zonder boom- en groenkap en zonder verstening. Hij werd hautain weggehoond door ons stadsdeelbestuur met fake-argumenten.

ALGEMENE LEDENVERGADERING


Op 8 september hadden we onze jaarvergadering, waar voorzitter Goos van der Sijde, na zeven jaar trouwe dienst en tomeloze inzet, zijn aftreden bekend maakte. Hij werd uitbundig bedankt met een speech door Lia de Lange, die ook Hannie bedankte voor haar ondersteunende werk. Ook de eerder afgetreden Cor van Holk (penningmeester) en de nu aftredende Lia en Antoinette Rodewijk ontvingen dank voor hun bewezen diensten. De nieuwe kandidaten stelden zich voor: Rens van der Linden, Reinout Koperdraat en Wieteke Drummen. (Zittend bestuurslid Hansje Galesloot was verhinderd.) Zij lichtten hun ideeën toe voor een in de toekomst nog florerender Flevopark – waaronder het planten van méér bomen, een voedselbos, kleinschalige akoestische festijntjes, faciliteiten voor niet-commerciële sportbeoefening en een betere samenwerking tussen de bij ons park direct betrokken groepen en instanties. Goos gaf – ondanks ruzie met zijn beeldprojector – een indrukwekkend historisch overzicht ten beste rond de parkgeschiedenis en de activiteiten van onze vereniging. Onze Dag van het Flevopark, de Natuurwerkgroep en de schoonmaakacties trokken veel deelnemers. Ondanks onze zienswijze en ons deskundig bouwkundig alternatief voor de gemeentelijke renovatie van de parkingang (hellingbaan aan Javaplantsoen) bleef het stadsdeel volharden in haar eigen plan – waardoor inmiddels minimaal tien middelgrote bomen en veel struiken het loodje legden. 

Onze financiën zijn niet zorgelijk, hoewel een aantal leden nog geen contributie bijdroegen over afgelopen jaren en de stofkam door de administratie moet worden gehaald. (Dit laatste is inmiddels gebeurd.)
Na deze jaarvergadering kwam ons nieuwe bestuur al een aantal keren bijeen, voerde een bliksemactie rond de “hellingbaan” en verdeelde de bestuursfuncties intern alsvolgt:

* Wieteke Drummen: voorzitter

* Reinout Koperdraat: secretaris

* Hansje Galesloot: penningmeester

* Rens van der Linden: bestuurslid


Geïnteresseerd in het ALV-verslag?

Mail naar ons secretariaat: reinout.koperdraat@gmail.com


CONTRIBUTIE 2021

Ons nieuwe bestuur besloot tot vaststelling van een verhoogd contributiebedrag: 10,- voor dit jaar. Overwegingen om de oude jaarlijkse 5,- te verhogen: we sturen geen herinneringen of aanmaningen meer aan niet- of nog-niet-betalende leden over vorige contributiejaren en: velen geven uit eigener beweging al veel méér dan dit – toch luttele – fooitje van vijf eurootjes. Dus deze verhoging vonden wij niet meer dan gerechtvaardigd.

WAAR DRAAIDE HET OM?


* Een facelift van deze parktoegang kan op zich geen kwaad.

* Maar het stadsdeel koos voor een tweede hellingbaan, rechts van de trap.

* De bestaande hellingbaan (steil en smal) blijft dan gewoon liggen.* Die nieuwe hellingbaan is heel lang en eindigt haaks op het bestaande voetpad: zeer gevaarlijk.

* Het kostte tien bomen en bovendien veel struiken (vanwege de “veiligheid”).   

* Er ontstond een gat in de bosschage, waardoor nu het verkeerslawaai van de drukke Zuiderzeeweg storend zicht- en hoorbaar is.

* Herplant is ons beloofd, maar – zoals altijd bij onze gemeente – onzeker.   

* Verreweg de meeste ouderen van het Flevohuis gebruiken deze ingang helemaal niet om van ons mooie park te genieten.

* De gemeente dweept met “vergroening” van Mokum: maar onze eigen wethouder Rick Vermin (GroenLinks) plaatste deze extra “hellingbaan” zelf op de GL-website als een voorbeeld van gezonde bewonersparticipatie. Er komen verkiezingen aan, nietwaar…? 

* Onze landschapsarchitect Luc Lefèvre kwam al ruim een jaar geleden met een deskundig, adequaat en goedkoper alternatief, mét een recente variant: verbetering van de bestaande hellingbaan op links, zonder boom- en groenkap en zonder verstening. Hij werd hautain weggehoond door ons stadsdeelbestuur met fake-argumenten.

ALGEMENE LEDENVERGADERING


Op 8 september hadden we onze jaarvergadering, waar voorzitter Goos van der Sijde na zeven jaar trouwe dienst en tomeloze inzet, zijn aftreden bekend maakte. Hij werd uitbundig bedankt met een speech door Lia de Lange, die ook Hannie bedankte voor haar ondersteunende werk. Ook de eerder afgetreden Cor van Holk (penningmeester) en de nu aftredende Lia en Antoinette Rodewijk ontvingen dank voor hun bewezen diensten. De nieuwe kandidaten stelden zich voor: Rens van der Linden, Reinout Koperdraat en Wieteke Drummen. (Zittend bestuurslid Hansje Galesloot was verhinderd.) Zij lichtten hun ideeën toe voor een in de toekomst nog florerender Flevopark – waaronder het planten van méér bomen, een voedselbos, kleinschalige akoestische festijntjes, faciliteiten voor niet-commerciële sportbeoefening en een betere samenwerking tussen de bij ons park direct betrokken groepen en instanties. Goos gaf – ondanks ruzie met zijn beeldprojector – een indrukwekkend historisch overzicht ten beste rond de parkgeschiedenis en de activiteiten van onze vereniging. Onze Dag van het Flevopark, de Natuurwerkgroep en de schoonmaakacties trokken veel deelnemers. Ondanks onze zienswijze en ons deskundig bouwkundig alternatief voor de gemeentelijke renovatie van de parkingang (hellingbaan aan Javaplantsoen) bleef het stadsdeel volharden in haar eigen plan – waardoor inmiddels minimaal tien middelgrote bomen en veel struiken het loodje legden. Onze financiën zijn niet zorgelijk, hoewel een aantal leden nog geen contributie bijdroegen over afgelopen jaren en de stofkam door de administratie moet worden gehaald. (Dit laatste is inmiddels gebeurd.)
Na deze jaarvergadering kwam ons nieuwe bestuur al een aantal keren bijeen, voerde een bliksemactie rond de “hellingbaan” en verdeelde de bestuursfuncties intern alsvolgt:

* Wieteke Drummen: voorzitter

* Reinout Koperdraat: secretaris

* Hansje Galesloot: penningmeester

* Rens van der Linden: bestuurslid


Geïnteresseerd in het ALV-verslag?

Mail naar ons secretariaat: reinout.koperdraat@gmail.com


CONTRIBUTIE 2021


Ons nieuwe bestuur besloot tot vaststelling van een verhoogd contributiebedrag: 10,- voor dit jaar. Overwegingen om de oude jaarlijkse 5,- te verhogen: we sturen geen herinneringen of aanmaningen meer aan niet- of nog-niet-betalende leden over vorige contributiejaren en: velen geven uit eigener beweging al veel méér dan dit – toch luttele – fooitje van vijf eurootjes. Dus deze verhoging vonden wij niet meer dan gerechtvaardigd.

Reinout Koperdraat (secretaris)