Vrienden van het Flevopark

Jaarvergadering 2020

Beste vrienden van het Flevopark, Amsterdam 12 augustus 2020

In verband met de maatregelen rond het corona-virus kon de geplande Algemene Ledenvergadering van 21 april niet worden gehouden. Gelukkig is de situatie nu zo verbeterd dat we coronaproof kunnen vergaderen en wel:

– > op dinsdagavond 8 september in de (ruime) kantine van Buurthuis Archipel op het Makassarplein.

– > tijd: 19.00 – 21.00 uur – inloop vanaf 18.30 uur.

-> LET OP – AANMELDING VERPLICHT (ZIE HIERONDER)

Agenda

1. welkom

2. verslag ALV mei 2019

3. jaarverslag 2019

4 a. jaarrekening 1919 en advies kascommissie (ter vergadering)

b. begroting 2020

5. bestuursverkiezing

6. presentatie Goos van der Sijde over 7 jaar Vrienden van het Flevopark

7. rondvraag en sluiting

—————–
ad 5. De bestuursleden Lia de Lange, Antoinette Rodewijk (secretaris) en Goos van der Sijde (voorzitter / penningmeester a.i.) treden af. Bestuurslid Hansje Galesloot stelt zich beschikbaar voor een nieuwe periode.
Als nieuwe kandidaat-bestuursleden hebben zich gemeld: Wieteke Drummen, Reinout Koperdraat en Rens van der Linden. In een komende nieuwsbrief stellen zij zich voor aan de leden.

Aanmelding verplicht i.v.m. Corona
I.v.m. corona-maatregelen kunnen er 8 september maximaal 30 mensen aanwezig zijn. Aanmelding per e-mail is verplicht. Mocht je na je aanmelding (via flevoparkvriend@gmail.com)  horen dat het toch al vol zit, dan kun je eventueel per e-mail reageren op onderwerpen uit de ALV (tot uiterlijk 7 september).

Verder geldt natuurlijk: bij klachten blijf svp thuis, en houdt bij de vergadering voldoende afstand tot de andere deelnemers aan de vergadering.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Vereniging Vrienden van het Flevopark