Vrienden van het Flevopark

Activiteiten

De Vrienden organiseren verschillende activiteiten, zie daarvoor de pagina’s over

b.v. over paddenstoelen, vogels, bijzondere bomen, insecten, vleermuizen etc.

Deze houdt zich bezig met vogelnestkastonderhoud, insectenhotel, kruidenstroken e.d.

Archief activiteiten

Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten vanaf 2014  [PDF]